Sponsorloop

Topic
Icon data statistics
Gegevens en statistieken
Icon geometry
Geometrie
Icon mesurement
Meten en metend rekenen
Icon numbers operations
Getallenkennis
Age category
6 - 9 jaar

Leerlingen organiseren een sponsorloop voor een goed doel (parcours, reclame, geldinzameling, wedstrijdnummers, …). 

Aan te pakken problemen: 

De leerlingen worden uitgedaagd een sponsorloop te plannen, organiseren en uit te voeren voor de volledige school (of zelfs voor een ruimer publiek).

De leerlingen staan in voor alles wat bij de sponsorloop komt kijken:

 • selecteren van het goede doel,
 • uitstippelen van het parcours,
 • maken van wedstrijdnummers,
 • inzamelen van het geld,

Aansluiting bij de werkelijkheid

De sponsorloop staat in het teken van een goed doel (bijvoorbeeld in het kader van de Warmste Week, Broederlijk Delen, ...). Een goed doel kan dat door de leerlingen zelf worden gekozen. De leerlingen worden aangesproken op engagement, solidariteit, …

Extra: 

 • In het oude Griekenland was het de gewoonte om wedstrijden te organiseren om allerhande gelegenheden te vieren, zoals een begrafenis of een feestdag. Zo zijn de Olympische Spelen ontstaan, die georganiseerd werden in verschillende steden. In deze wedstrijden stonden inzet en het verbeteren van het eigen kunnen centraal.
 • Sporten is gezond. Het draagt bij tot een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten kan het ook mogelijk maken om dromen na te jagen. 

Vaardigheden

Domein overstijgend:

 • Engagement opnemen (mens, planeet, …), anderen willen helpen, …
 • Initiatief nemen, in goede banen leiden, communiceren, verantwoordelijkheid opnemen, beslissingen nemen, problemen oplossen, … (om een sponsorloop zo goed als mogelijk te organiseren) 
 • Communiceren (o.a. reclame maken)
 • Plannen (een strategie bepalen om geld in te zamelen, een sponsorloop voor te bereiden, ...)

Wetenschappen:

 • Herkennen van een gezonde levensstijl
 • Tekenen van een wedstrijdparcours (plattegrond of schets)
 • Onderzoeksgegevens verzamelen en interpreteren (selecteren van goed doel)

Wiskunde: 

 • Plannen met behulp van een kalender
 • Afstand meten (met hulpmiddelen zoals touwen, meetinstrumenten, …)
 • Schrijven van getallen (wedstrijdnummers, …)
 • Herkennen van euro geldmunten en -biljetten
 • Tellen (aantal rondjes, …)
 • Opstellen van een tabel (sponsorkaart)

Techniek – Engineering: 

 • Ontwerpen en maken van hulpmiddelen om sponsorloop vlot te laten verlopen (vb. wedstrijdnummers, instrument om rondjes te tellen, …)
 • Organiseren van de sponsorloop met de middelen die voorhanden zijn (materiaal, expertise, geen budget, …)

 

Kennis

Wiskunde: 

 • Rechte en gebogen lijnen (tekenen van parcours)
 • Natuurlijke getallen. Eenvoudige bewerkingen.
 • Meten van lengte en tijd.
 • De euro. Geldwaarde van munten en biljetten.

Wetenschappen: 

 • Gezonde leefgewoontes: voordelen van bewegen.

Mens en maatschappij: 

 • Sociale waarden: engagement, sociaal bewustzijn, solidariteit

Een goed doel kiezen: klasdiscussie

De leerlingen kiezen samen een goed doel via een stemming in de klas of op school:

 • Bijvoorbeeld een stembus in de gang of in de klas waarin alle ideeën voor goede doelen welkom zijn, een stemformulier met een overzicht van alle ideeën voor goede doelen, …
 • Stemmen tellen per goed doel. Dit kan visueel m.b.v. blokjes, post-it’s, …
 • Bespreken van het onderwerp van het goede doel (vb. Bednet, cliniclowns, …).

Ter info: De tijdsaanduiding bij de verschillende fasen is niet representatief. De tijd die nodig is per fase is sterk afhankelijk van de wijze waarop de fase wordt uitgewerkt. 

Kennismaken met een sponsorloop: klasdiscussie

De leerlingen maken kennis met een sponsorloop om geld in te zamelen voor hun gekozen goed doel. 

 • Waarom kiezen voor een sponsorloop?

Stilstaan bij gezonde leefgewoontes, het belang van beweging, …

 • Hoe geld inzamelen via een sponsorloop?

Bespreken van de manier van geld inzamelen. Een voorbeeld:

 • zoveel mogelijk rondjes lopen (evt. via estafette) in een beperkte tijd.
 • een sponsor betaalt een bepaald bedrag per rondje (vb. 10 cent).
 • hoe meer rondjes een kind loopt, hoe meer een sponsor moet betalen.  

Zie bijvoorbeeld: https://supp.to/nl/sponsorloop-met-je-school-organiseren of
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/scholen/sponsorloop-school

Organisatie van de sponsorloop (1): klasdiscussie

De leerlingen bepalen met behulp van een kalender:

 • de datum waarop de sponsorloop kan doorgaan
 • een planning om de sponsorloop voor te bereiden (vb. wanneer reclame maken, wanneer de inschrijvingen openstellen, wanneer sponsors zoeken, …

Ze moeten hierbij rekening houden met andere activiteiten op school, schoolvakanties, ... 

Organisatie van de sponsorloop (2): klasdiscussie

De leerlingen leggen het parcours vast:

 • Bepalen waar de sponsorloop doorgaat (in de school, rond de school, …)
 • Uitstippelen van route rond de school, circuit op de speelplaats, …
 • Meten van het parcours (vb. via een touw 50x 1m)
 • Bespreken van de afstand (hoelang duurt het om een rondje te lopen?, hoeveel rondjes kan een kind lopen?, hoeveel rondjes in … tijd?, loopt iedereen evenveel rondjes?, …)
 • Plattegrond of schets tekenen van het parcours (op papier, m.b.v. Google maps, …)

Hulpmiddel voor de sponsorloop: groepswerk

De leerlingen werken in kleine groep aan volgende uitdagingen: 

 • Wedstrijdnummers

Ontwerp bedenken, maken, testen en optimaliseren (materiaal, hechtingswijze op kledij deelnemers, weergave nummer, aantal, …)

 • Hulpmiddel om rondjes te tellen

Ontwerp bedenken, maken, testen en optimaliseren (vb. fietsbel of toeter op ‘staander’ aan de eindmeet, alarmsysteem integreren in de eindmeet, ketting per ronde, groot telraam, …)

 • Nog hulpmiddelen nodig? (vb. plaats om te rusten, vuilnisbakken, …)

Randanimatie voor de sponsorloop: groepswerk

De leerlingen werken in kleine groep aan volgende uitdagingen: 

 • Inkleding

Ideeën bedenken om de sponsorloop nog leuker te maken (vb. attribuut per deelnemer in het teken van het goede doel, vlagjes rond parcours, muziek, …)

 • Nog geld inzamelen?

Ideeën bedenken om tijdens de sponsorloop nog meer geld in te zamelen (vb. inschrijvingsgeld, drankjes, fruit, … verkopen, …)

Reclame maken voor de sponsorloop: groepswerk

De leerlingen werken in kleine groep aan volgende uitdagingen: 

 • Nieuws verspreiden

Ideeën bedenken om andere kinderen warm te maken om deel te nemen aan de sponsorloop, om mensen ((groot)ouders, buren, …) warm te maken om te komen supporteren, … (vb. poster, video, flyer, …)

 • Sponsors zoeken
  • Sponsorkaart maken (tabelvorm) (zie tips & tricks voor een voorbeeld)
  • Voorspellen hoeveel rondjes dat er gelopen kunnen worden (per kind, groep, …)
  • Mensen ((groot)ouders, buren, familieleden, …) overtuigen om te sponsoren

Testen en bijsturen van de sponsorloop

De leerlingen testen het parcours en alles dat bij de sponsorloop hoort uit. Waar nodig, sturen ze zaken nog bij. 

 

De dag van de sponsorloop: evenement

De leerlingen zorgen ervoor dat de sponsorloop goed verloopt. Ze lopen rondjes en amuseren zich! 

Ze nemen tijdens het evenement foto's, maken filmpjes, ...

Grote geldinzameling

De leerlingen gaan na hoeveel geld ze ingezameld hebben: 

 • Hoeveel rondjes? Hoeveel centjes?
  • Berekenen hoeveel centjes verzameld werden (per kind, per klas, …).
 • Geld ophalen bij de sponsors
  • M.b.v. sponsorkaart
  • Tellen van de munten, biljetten, …

De leerlingen bezorgen het verzamelde bedrag aan het goede doel. 

Aftermovie sponsorloop

De leerlingen maken een kleine 'aftermovie' over de sponsorloop met: 

 • sfeerbeelden, project in beeld
 • reflectie
  • Wat hebben we geleerd?
  • Waarom was de sponsorloop belangrijk?
  • Wat zouden we de volgende keer anders doen?

Materialen

 • Kalender
 • Blokjes of post-it’s
 • Papier in verschillende formaten (voor stemformulieren, posters, flyers, …)
 • Voor wedstrijdnummers: papier, stof, karton, stiften, sluitspelden, velcro, stickers, …
 • Parcours:
  • meten: meetinstrumenten, touw, …
  • markeren: krijt, tape, kegels, …
  • plattegrond of schets tekenen: papier, potlood, lat, …
  • inkleden: divers materiaal
 • Fototoestel, filmcamera, computer/tablet, …
 • Hulpinstrument om rondjes te tellen, bv. stokjes, elastiekjes, stempels, ... 

Groeperingsvorm

Groepen van 4 tot 5 leerlingen. Verschillende vaardigheden zijn nodig: oriëntatie- en kaartvaardigheid, fijne motorische vaardigheden, ICT-vaardigheden, mondelinge communicatievaardigheden, ondernemingszin, …

Nuttige vragen

 • Heb je ooit al deelgenomen aan een sponsorloop? Waarom?
 • Wat was het goede doel van die wedstrijd? 
 • Wat gebeurt er met je lichaam als je aan sport doet?
 • Hoelang denk je dat het zal duren om het parcours te lopen?
 • Hoeveel rondjes denk je dat je kan lopen? En in … tijd?
 • Zal iedereen evenveel rondjes lopen? Waarom wel/niet?
 • Waar moeten we aan denken om een sponsorloop te organiseren?
 • Hoe kunnen we de sponsorloop vlot/leuk/… laten verlopen?
 • Hoe kunnen we het aantal rondjes per deelnemer gemakkelijk tellen?
 • Hoe kunnen we … maken? Wat hebben we nodig?

Aanpassingen

In deze activiteit kan de mate waarin kinderen zelf keuzes maken, beslissingen nemen, verantwoordelijkheid opnemen, … aangepast worden afhankelijk van de mogelijkheden van de kinderen om hiermee om te gaan (vb. selecteren goed doel, wijze van geld inzamelen, uitstippelen van parcours, bedenken van manier om de sponsorloop beter/leuker te laten verlopen, …)

Wanneer er gemeten moet worden kunnen jongere kinderen werken met voorwerpen zoals een touw of stok van 1 m, terwijl oudere kinderen meetinstrumenten kunnen hanteren zoals een meetwiel, rolmeter, …

De geldinzameling vindt plaats aan de hand van een sponsorkaart (tabel). Deze tabel wordt aan de jongere kinderen aangeboden of samen met hen stap voor stap opgesteld. Oudere kinderen kunnen zelf een sponsorkaart opstellen. Bij jongere kinderen kan gewerkt worden met een vast bedrag per ronde (vb. 10 cent) terwijl bij oudere kinderen een sponsor zelf kan bepalen hoeveel hij of zij wil betalen per ronde (vb. 1,5 euro). In het geval van jongere kinderen kunnen bepaalde berekeningen gebeuren door de leerkracht (vb. bedrag per ronde x aantal rondjes).

Evaluatie

Evaluatie door de leerkracht:

 • Plannen
  • opvolging en timing: groepen slagen erin om hun opdrachten af te werken binnen de voorziene tijd
  • samenwerking: groepen slagen erin om vlot hun opdrachten samen te vervullen
 • “Coaching”:
  • de groepen zijn gemotiveerd, de kinderen nemen enthousiast deel
  • de leden van de verschillende groepen respecteren elkaar en waarderen elkaars mogelijkheden om de opdrachten te volbrengen
  • de groepen nemen verantwoordelijkheid, initiatief, … onder begeleiding van de leerkracht
 • Op een 5-punten schaal kunnen de leerlingen gescoord worden op:
  • Ze begrijpen het belang van anderen helpen.
  • Ze begrijpen het belang van bewegen voor hun gezondheid.
  • Ze plannen de sponsorloop en voorbereidingen m.b.v. een kalender.
  • Ze schatten en meten afstanden met hulpmiddelen.
  • Ze ontwerpen en maken hulpmiddelen voor de sponsorloop.
  • Ze maken reclame voor de sponsorloop.

Evaluatie door de leerlingen:

 • Groepswerk (op basis van criteria zoals communicatie, initiatief, …)
 • Individuele bijdrage (via peer- en/of zelfevaluatie)

Tips & tricks