Stem4math-metod

Förkortningen STEM står för Naturkunskap, Teknik, Ingenjörsvetenskap och Matematik. I klassrummet betyder STEM mycket mer än så och är inte bara tillägg av de fyra ämnena.

STEM betyder integrering av ämnena och innebär också ett arbetssätt. Faktum är att många lärare förknippar det med samarbete, aktivt lärande och problembaserat lärande.  

Stem4math modellen/metoden sammanfattar vad STEM är och hur det ska uppnås i klassrummet.