Matematiska rytmer

Topic
Icon mesurement
Måttenheter
Icon numbers operations
Taluppfattning och tals användning
Age category
6 - 9 år

Eleverna ska konstruera och skapa musikinstrument av återbruksmaterial. De ska komponera en rytm som de sedan ska spela med sina instrument.

Problem att lösa

Varje grupp kommer att skriva en fyra sekunders komposition som sedan ska länkas till kompositionerna för de andra grupperna. Finalsången kommer att spelas upp under ett skolevent.
 

 

  Drums

  Verklighetsförankring

  Vi är omringade av ljud, oljud, musik etc. men vad vet vi om vad ljud egentligen är och om hur musik använder sig av ljud? Med det här projektet ska vi förjupa vår förståelse i detta ämne.

  • Vad är ljud? Hur gör vi olika ljud?
  • Hur mäter vi tid?
  • Vad betyder det att dubbla eller halvera hastigheten på ljud?
  • Vad är rytm? Hur kan vi skapa ett beat?

   

  Färdigeter

   

  • Lyssna och hör skillnaden mellan olika toner, rytmer och pitcher.
  • Röra sig eller klappa till en klockas takt.
  • Göra sig bekant med konceptet dubbel och halv som skalorna 1:2 och 2:1.
  • Mäta tid i sekunder och vara medveten om att 60 sekunder = 1 minut.
  • Samarbeta i grupp.

   

  Kunskapskrav

   

  • Förstå att ljud är våglängder och en form av energi.
  • Göra sig medveten om den vetenskapliga metoden för att undersöka ting.
  • Mäta tid genom ickekonventionella metoder som t.ex via en takt.

  Introduktion

  Läraren introducerar ämnet och konceptet ljud som en form av energi med vibrationer. Exempel på bra klipp att använda vid presentationen är:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZqeaBonSPQA

  https://youtu.be/ik8jICj8juc

  https://youtu.be/-MjTNwXKzMc

  Eleverna bör bli uppmuntrade att följa rytmen med sina kroppar.

  Vad skapar ljud?

  Eleverna arbetar i par med att identifiera olika objekt i klassrummet som man kan göra mer än ett ljud med. De ska utforska hur man kan skapa olika toner med hjälp av samma objekt (e.g. knacka på en radiator medan man rör den eller att knacka på olika tjocka kartonger).

  Hur fungerar ljud?

  (om läraren vill fördjupa sina kunskaper i ljudets fysik kan följande TED-lektion vara hjälpsam) https://ed.ted.com/on/paboC6AU)

  Med lärarens hjälp ska eleverna jämföra olika klanger som kan orsakas av olika material. Läraren spelar en kort och repetativ rytm. Notera att olika länder har olika stavelser för noterna. Om musikläraren använder något slags språk för detta bör samma språk användas. Annars kan du bara använda "TI" för en åttondels not, "TA" för svart och "TAM" för vit.

  Grupperna får i omgångar repetera samma rytm både genom att sjunga den och göra den med objektet de valt. Om eleverna kan spela synkat kan två eller tre grupper spela samtidigt. Annars kan läraren eller någon elev agera dirigent och improvisera fram en orkester.

  Sagostund!

  (Alternativt) Om boken ADA's Violin av Susan Hood är tillgänglig bör den läsas högt och diskuteras.

  (Alternativt) Följande sidor kan fungera som en bra introduktion i tidigare åldrar för ljud som kan vara intressanta för barn:

  https://www.livescience.com/20563-ancient-bone-flute.html

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bullroarer

  Forska och designa

  Eleverna läser antingen online eller i böcker om hur man gör olika instrument med olika material. De bör göra en sketch på hur deras instrument ska bli. De måste bli guididade för att kunna skapa ett tvånotsinstrument. Om det behövs i de yngre åldrarna kan läraren förse dem med nödvändigt material (se exemplen nedan)

  How to make a kazoo: https://carrotsareorange.com/sound-science-activity/

  https://www.pinterest.es/pin/259660734740383193/)

   

  Konstruktion

  Eleverna konstruerar, dekorerar och testar instrumenten i enlighet med deras ritningar. Om gruppen gör stora ändringar mot deras första ritning bör de diskutera och ge en motivation till läraren varför de vill göra ändringarna. Läraren får då besluta huruvida ändringarna ska godkännas eller om hen ska uppmuntra eleverna till att hålla sig till planen. Adekvat mängd tid bör avsättas för att låta eleverna dekorera, namnge och leka med instrumenten.

  Figure exchange

  If children have difficulties understanding the relationships between figures, manipulatives can be given to them (like pink, red and white Cuisenaire Rods).

   

  The teacher explains the rules of the game, where 2 TA figures can be exchanged for 1 TAM or 2 TI figures can be exchanged for 1 TA. They will sing, play or beat to some rhythms proposed by the teacher. For example, the teacher shows the kids “TA-TA-TA-TI-TI” and the whole class needs to clap that rhythm in 4 seconds. The kids propose some 4-seconds rhythms and the class reads them until the children familiarize with the equivalences.

  Each group of children is either given 4 TAM, 8 TA, or 16 TI in order to prepare two rhythm proposals, each of them 4-seconds long. They are encouraged to ask other groups for figures in order to create their rhythm respecting the 2:1 ratios between figures and the total 4-seconds length in each proposal. The teacher should have additional figures in order to provide with enough variety, but exchanges among them should be encouraged at the beginning.

  Once each group has their two proposals, they play them to the rest of the class and the whole class chooses one of them for the concert.

  (Children should write down their rhythms when they are finished before returning the materials to the teacher.)

   

  [1] Note for translation: If your language uses fractions to name these figures, try to find the usual convention in your country when teaching rhythms to the children. Avoid the use of fraction names for the conventional Taa, Tiki, etc.

  Tidsmätning

  Diskutera och undersök (antingen online eller av läraren försedda böcker) hur vi mäter tid. Tid är den första konstanta skalan barn kommer i kontakt med och därför bör man vara extra noga när man introducerar okonventionella metoder för att mäta tid (exempelvis, tiden det tar att sjunga "Ja, må hen leva" eller "tiden det tar att gå från ena sidan av rummet till den andra"). Efter en diskussion om de traditionella sätten att mäta tid (sol, vatten, sand etc) kan man introducera konceptet sekund. Antingen kan man göra detta med en riktig eller en digital metronom. Läraren kan försöka få eleverna att göra olika rörelser i takt till olika frekvenser.

  Konsertrepetition

  När eleverna färdigställt pappret där de skrivit ner sin rytm bör tillräckligt med tid avsättas för repetition. De bör kunna spela sina kompositioner två gånger i rad med deras egna instrument. När alla grupper har internaliserat sina kompositioner kan de börja spela i omgångar: Läraren agerar dirigent och ger tillräckligt med tid till varje grupp att spela sin rytm flera gånger och övergår till nästa grupp rytmiskt. Beroende på barnens förmåga att spela kan flera grupper bli ombedda att spela samtidigt.

  Reflektion över lärandet

  Några minuter bör avsättas i slutet på lektionen till att låta barnen göra en avslutande reflektion över sitt lärande.

  Konsert

  Slutresultatet kan spelas på något evenemang i skolan så att de kan känna stolthet över deras arbete och de instrument de gjort. Instrumenten och arbetet kan även tas upp på utvecklingssamtal eller sättas upp på väggarna i korridoren.

  Material

  Inget speciellt material krävs. Eleverna förbereder en lista på material de behöver för att göra instrumenten och använder skräpmaterial.

  Gruppindelning


  Grupperna bör bestå av tre elever

  Personligheter som behövs i gruppen:

              Kreativitet

              Motorisk förmåga och koordination

  Användbara frågeställningar

  • Från dess att du vaknar tills dess att du går och lägger dig hör du ljud. Vet du vad de är? Hur de görs? (ljudbeskrivning)
  • Känner du till några andra artister som liknar STOMP?
  • Gör du någonsin några ljud för skojs skull? Vad gör du dem med? Vad kanllar du ett ljud du inte tycker om?
  • Vad är ett instrument?
  • Varför tror du att man blir ombedd att sluta när man gör oljud? Vad är skillnaden mellan oljud och musik?
  • How do we measure time? Why is it so difficult to measure time? Can we touch the time?
  • Vilka enheter använder man sig av för att mäta tid? Can du tänka dig att mäta tid i sånger/dikter eller att springa ett varv runt skolan?
  • Hur tror du att oljud, ljud och musik är kopplade till matematik? Vad är en takt? Hur länge kan du knacka en rytm utan att tappa tempot? Spelar det någon roll vilken rytm du knackar till?
  • Varför tror du att vi använder återvunnet material i projektet? Hur gjordes de första instrumenten människan använde? När du spelar flöjt, varför håller man ner fler hål för att nå de högre tonerna? (barnen ska reflektera kring halsens längd)

   

  Anpassning

  Ljudkänsliga elever kan få ta med sig öronproppar till lektioner med hög ljudnivå.

  Bedömning

  Lärarens bedömning

  Deltog alla elever i aktiviteten? Har alla grupper arbetat på ett respektfullt sätt gentemot varandra och varit produktiva? Har alla elever förstått och kunnat använda sig av konceptet dubbel och halv? Kan eleverna reflektera över ljud på ett mer abstrakt plan än när projektet startade? Förstod eleverna vad jag förväntade mig av dem under varje lektion? Var mina frågor väl anpassade för deras reflektioner och uppmuntrade de till lärande?

  Elevens bedömning

  Vi inkluderar en kopieringsbar mall där eleverna kan bedöma varje gruppmedlems deltagande.Mallen låter dem också själva bedöma sin prestation.

  Utöver den formativa bedömningen under projektet är kopieringsunderlaget med de slutgiltiga reflektionerna bra grund för diskussion. Det bör noteras att reflektionen inte motsvarar ett slutgiltigt prov eller underlag för kvantitativ bedömning.