Vårt Välgörenhetslopp

Topic
Icon data statistics
Statistik
Icon geometry
Geometri
Icon mesurement
Måttenheter
Icon numbers operations
Taluppfattning och tals användning
Age category
6 - 9 år

Eleverna organiserar ett lopp i solidaritetssyfte. De huvudsakliga aktiviteterna där eleverna deltar är: i att promota och utveckla bra hälsovanor, att välja och mäta rutten, organisering av loppet, grova beräkningar av budgeten, designa bibs, samla in pengar och välja välgörenhet.

Problem att lösa

Eleverna kommer designa, organisera och utföra välgörenhetsloppet.

Verklighetsförankring

I antikens Grekland var det vanligt att anordna lopp för att fira i olika situationer, bland annat vid begravningar och olika helgdagar. Från detta kom de olympiska spelen som hölls i olika städer. Loppen var ett sätt att visa sin förmåga och ett sätt att förbättra sig själv då idrottarna alltid försökte förbättra sina resultat.

Det har visat sig att sport är hälsosamt och mycket fördelaktigt för både kropp och knopp. Det är också ett sätt att sätta mål och nå sina drömmar.

Projektets syfte är att organisera och utföra en idrottsaktivitet i syfte att utveckla solidaritetstänk.

Egenskaper

 

 • Naturvetenskap
  • Ha kännedom om vilken kost som är nyttig och vad en hälsosam livsstil innebär samt hur hälsorelaterde vanor påverkar kroppen.
  • Kunna sortera och hantera återvinningen av det skräp projektet genererar. 
  • Planera och organisera aktiviteter med hjälp av en kalender.
 • Matematik
  • Kunna rita och beskriva en ritning på loppets rutt.
  • Mäta  magnitud: använda objekt och instrument för att mäta längder (t.ex rep eller tejp)
  • Kunna jämföra nummer i ett för eleven bekant sammanhang (t.ex kostnaden för mat)
  • Identifiera olika svenska mynt och sedlar samt skilja dess värden åt.
  • Placera och organisera uppgifter i en kalender.
 • Teknik
  • Planera organisationen för loppet och identifiera viktiga handlingar, sätt att hantera beslutsfattandet.
  • Designa och skapa bibs för att identifiera loppets deltagare.
  • Maximera effektiviteten i användandet av materialet och det tillgängliga mänskliga kapitalet vid planering och organisering av loppet.

 

Kunskap

 

 • Hälsosamma vanor: kost, kostbalansering, fördelarna med fysisk aktivitet.
 • Kontroll och hantering av avfall, återvinning.
 • Sociala egenskaper: ansvar, social medvetenhet och solidaritet.
 • Ritningar och rutt. Raka linjer och kurvor
 • Naturliga tal. Simpla uträkningar och prognoser av kvantiteter.
 • Mätning av magnituder: längd, kapacitet, massa, tid. Utföra mätningar.
 • Kronan. Värdet på de vanligaste mynten och sedlarna.
 • Datasamling och datahantering.

Presentation av projektet

Helklassarbete. Presentera kontexten eller verklighetsförankringen för eleverna. Läraren bör fokusera på  göra eleverna uppmärksammade om välgörenhet. Klassen bör börja med att söka efter eventuella välgörenhetsorganisationer som de insamlade pengarna kan gå till. Potentiella sponsorer bör diskuteras.

Hälsosamma vanor

Hälsosamma vanor genom näring och sport. Vetenskaplig underlag bör tas upp kontext till vad vår kropp behöver för att kunna fungera. Hälsosamma kostvanor och idrott som sätt att hålla våra kroppar friska presenteras.

Planera loppet

Eleverna bör få en kalender och planera det bästa datumet för loppet. De bör ha andra aktiviteter, studiedagar och liknande i åtanke när de sätter ett passande datum. Registreringen bör tänkas över och om det är möjligt organiseras via en kommitté som ansvarar för att ta emot registreringar samt avgifter.

Marknadsföring av loppet (poster, video)

Eleverna får förbereda affischer och skyltar i små grupper. Dessa presenteras sedan för skolan.Korta klipp med elever som presterar aktiviteten kan laddas upp på Youtube så att familjerna också kan informeras om eventet.

Utforska omgivningen

Barnen tittar på eventuella rutter. De kan använda Google Maps och liknande verktyg för att mäta avstånd, inne och utanför skolan, möjliga läktare, etc. Introducering till längenheter can också göras med hjälp av rep i ett manipulativt sätt vid den avsedda platsen för loppet.

Bibs

Identifiera deltagarna, ge dem nummer, visa åskådarna vad som är viktigt för att påvera sin omgivning. Eleverna bör diskutera sina outfits eller bibs de kommer att tillverka för loppet och sedan faktisk göra dem.

Ge deltagarna mat

Utfodring vid vätskekontrollerna är viktigt för att hålla deltagarna friska och energirika. Eleverna bör diskutera vad de ska dela ut till deltagarna baserat på hälsa, kostanalys, ekonomiska aspekter etc.

Utfodring

Utfodringsschema: Var (jämför kostnader, broschyrer för närliggande affärer) och hur (beroende på deltagarna). Räkna på kostnader och behovet baserat på pris per person/enhet per kg. Vatenflaskor (1l, 1/2l).

Precis före loppet

Organisering precis före loppet: Avgränsa språet, dela ut bibs och förbered proviant vid vätskekontrollerna. Atmosfär (musik och dekoration).

Loppet

Spring! Ha kul!

 

Sammanfatta

Eleverna kan förbereda en kort video eller ett tal (två till tre minuter) med slutsatser kring: Vad har du lärt dig? Varför är detta viktigt? Vad mer skulle du vilja lära dig om ämnet?

Titta på videos eller låt alla grupper göra presentationer och samla idéer för att avsluta aktiviteten med en reflektion kring all matematik som använts vid lösningen på problmet.

Material

 • Kort/klistermärker att göra bibs med
 • Rep, tejp
 • Koner och tejp för att markera rutten
 • Möbler ämnade för mat och vatten vid vätskekontrollerna.
 • Tjockt A3/A4-papper för att göra kartan på

Gruppindelning

Eleverna bör arbeta i grupper om fyra till fem barn. Alla grupper bör uppmuntras att ha medlemmar med olika egenskaper som; rumsuppfattning, finmotorik, kreativitet, IT-kunskap och verbal kommunikation.

Användbara frågeställningar

 

•         Har du någonsin deltagit i ett välgörenhetslopp? Vad ville loppet uppmärksamma?

•         Bör man springa direkt efter man ätit? Bör man dricka när man tränar?

•         Vad hände med kroppen när man utför en fysisk aktivitet?

•         Hur känner du dig efter att ha utfört en fysisk aktivitet? Sover du bättre? How do you feel after doing sport?

•         Hur lång tid tror du det tar att springa runt skolan? Om vi gör två varv, kommer det ta dubbelt så lång tid?

•         Kommer det ta lika lång tid för vår lärare att springa runt skolan som för oss?

•         Vilken mat hjälper oss att vara friska och bli snabbare under loppet?

•          Vad behöver vi för att organisera ett välgörenhetslopp?

•          Vad behöver vi för att delta i loppet?

Anpassning

Anpassning bör ske med hänsyn till elevernas ålder, kunskap och förmåga. Under planeringsstadiet kan läraren föreslå handlingar som eleverna själva kan ha missat eller inte vetat om varit viktigt. Gällande marknadsföring av projektet kan de yngre eleverna rita kartor som de sedan kan sätta upp som affischer runt skolan alt. dela ut till de äldre eleverna. De äldre eleverna å sin sida kan istället göra en youtubefilm i syfte att öka spridningen av projektet. När det kommer till att göra mätningar kand det vara fördelaktigt om eleverna använder objekt som är bekanta för dem (t.ex rep eller tejp). I kostanalysen kan läraren (ifall eleverna är unga) omvandla de numeriska värdena till mynt och sedlar. Något liknande kan göras gällande uppskattning av åtgången av frukt och vatten.

Bedömning

Lärares bedömning

 • Planering : Alla grupper har kunnat slutföra den schemalagda aktiviteten i tid.
 • Planering: Den initiala gruppindelningen var adekvat.
 • Coachning: Motivationen har varit adekvat och eleverna deltog entusiastiskt i samtliga aktiviteter.
 • Coachning: Medlemmarna i de olika grupperna respekterade och värdesatte varandras egenskaper, arbetade tllsammans och såg till att alla nådde de satta målen.
 • Coachning: Läraren guidade eleverna i projektets utveckling.

 

Elevbedömning

Den femskaliga elevbedömningen bör inkludera huruvida:

 • De förstod nödvändigheten av att hjälpa utsatta.
 • De beslutade vilka deltagare som skulle delta i loppet och ifall de kunde legitimera svaret.
 • De förstod vad hälsosam kost innebär.
 • De förstod fördelarna hälsosam diet och motion innebär.
 • De planerade evenemanget och beräknade tidsperioder i en kalender.
 • De beräknade avstånd med adekvata instrument och enheter.
 • De designade och utvecklade material för marknadsföring av evenemanget.
 • De beräknade budgeten och förhållandet mellan inkomster och avgifter.
 • De distribuerade och organiserade ytor för förberedelser av evenemanget.
 • De valde rät förutsättningar för utförandet av loppet.

Tips & tricks

Eleverna kommer få besluta vilka som får delta i loppet, kostnaden för registrering samt plats för loppet.

Vi tror att registreringsprocessen bör utföras av en vuxen med möjlighet till samarbete med lokala centrumets underhållsteam.

Ett förslag på förlängning är att skapa en gemytlig atmosfär vid tillfällena före och efter loppet. Detta kan inkludera uppträdanden av vissa elever som använder instrument,

We believe that the registration process should be carried out by an adult with the possible collaboration of the centre's management team.

A proposal for expansion is to create a lovely atmosphere in the moments before/after the race. This could include a performance by some students using percussion instruments, body percussion, instrument av återvunnet material etc.